Wskazówki edytorskie

SZCZEGÓŁOWE ZASADY PRZYGOTOWANIA TEKSTU PRZEZ AUTORA NA PODSTAWIE SYSTEMU APA (Publication Manual of the American Psychological Association)

PRZYGOTOWANIE TEKSTU:

 • tekst powinien być przygotowany w formacie MS Word
 • czcionka Times New Roman; 12 pkt.
 • wszystkie marginesy 2,5 cm
 • strony ponumerowane (numeracja umieszczona na dole strony, wyśrodkowana)
 • wyłączona opcja dzielenia wyrazów
 • tabele i wykresy opisane oraz podane źródło
 • w górnym lewym rogu należy podać afiliację:
  • imię i nazwisko autora/autorów
  • autoryzować nr ORCID
  • tytuł lub stopień naukowy
  • nazwa reprezentowanego ośrodka lub instytucji edukacyjnej oraz miasto
  • numer telefonu (do kontaktu)
  • mail (do kontaktu)

Szczególowe wytyczne co do porządku struktury, zapisów bibliograficznych i cytowań znajdują się tutaj.