Recenzenci

JOLANTA ANDRZEJEWSKA, prof. nadzw. dr hab., Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska

JÓZEFA BAŁACHOWICZ, prof. zw. dr hab., Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, Polska

URSZULA BARTNIKOWSKA, dr hab., Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska

ANNA BOGUSZEWSKA, prof. nadzw. dr hab., Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska

KATARZYNA BORAWSKA-KALBARCZYK, dr hab., Uniwersytet w Białymstoku, Polska

KATARZYNA ĆWIRYNKAŁO, dr hab., Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska

KRYSTYNA FERENZ, prof. zw. dr hab., Uniwersytet Wrocławski, Polska

TSVETELINA HARAKCHIYSKA, prof., Uniwersytet im. Angeła Kynczewa w Ruse, Bułgaria

ZENON GAJDZICA, prof. zw. dr hab., Uniwersytet Śląski w Katowicach, PAN, Polska

PRZEMYSŁAW GĘBAL, prof. nadzw. dr hab., Uniwersytet Warszawski, Polska

MARTA KORENDO, prof. nadzw. dr hab. Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Polska

KATARZYNA KRASOŃ, prof. dr hab., Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska

HANNA KRAUZE-SIKORSKA, prof. nadzw. dr hab., Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska

JITKA LORENZOVÁ, doc., Uniwersytet Karola, Republika Czeska

PIOTR MAJEWICZ, prof. dr hab., Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Polska

NADJEŻDA MICHAJŁOWA-STALJANOWA, prof., Uniwersytet Sofijski, Bułgaria

ADAM MIKRUT, prof. dr hab., Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Polska

OLGA MISECHKO Lwowski Instytut Ekonomii i Turystyki, Ukraina

ANASTACIA A. NICHOLS, Psy.D., Emory University, Atlanta, USA

AGNIESZKA OLECHOWSKA, dr hab., Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, Polska

JULITA ORZELSKA, dr hab., Uniwersytet Szczeciński, Polska

DANUTA PLUTA-WOJCIECHOWSKA, prof. nadzw. dr hab., Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska

JULIANA POPOVA, prof., Uniwersytet im. Angeła Kynczewa w Ruse, Bułgaria

JANA RACLAVSKA, prof., Uniwersytet w Ostrawie, Republika Czeska

SŁAWOMIRA SADOWSKA, prof. nadzw. dr hab., Uniwersytet Gdański, Polska

MAŁGORZATA SUŚWILŁO, prof. dr hab., Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska

ONDŘEJ ŠIMIK, dr, Uniwersytet Ostrawski, Republika Czeska

JOLANTA SZEMPRUCH, prof. zw. dr hab., Uniwersytet Rzeszowski, PAN, Polska

MASANORI MATSUMOTO, dr, Uniwersytet Bond, Australia

AGNIESZKA WEINER, prof. nadzw. dr hab., Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie, Polska

MARCIN WLAZŁO, dr hab., Uniwersytet Szczeciński, Polska

MARZENNA ZAORSKA, prof. zw. dr hab., Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, PAN, Polska

TERESA ŻÓŁKOWSKA, prof. nadzw. dr hab., Uniwersytet Szczeciński, Polska

 

Lista recenzentów publikowana jest na stronie internetowej czasopisma raz w roku.