Open Access

Polityka Open Access

"Konteksty Pedagogiczne" są czasopismem naukowym w otwartym dostępie, wydawanym na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe (CC BY-SA 4.0)

Zawartość wszystkich numerów czasopisma jest dostępna bezpłatnie w wersji elektronicznej. Wydawca i redakcja "Kontekstów Pedagogicznych" wspierają ruch na rzecz otwartej nauki. Korzystanie z utworów jest możliwe w granicach dozwolonego użytku pod warunkiem wymienienia imienia i nazwiska twórcy oraz źródła.