O ilustracji literatury dla dzieci Janusza Korczaka
pdf

Słowa kluczowe

Janusz Korczak
wychowanie estetyczne
książka obrazkowa
ilustracja książkowa
kultura wizualna
dziecko

Jak cytować

BOGUSZEWSKA, A. O ilustracji literatury dla dzieci Janusza Korczaka. Konteksty Pedagogiczne, [S. l.], v. 1, n. 20, p. 85–99, 2023. DOI: 10.19265/kp.2023.1.20.374. Disponível em: https://www.kontekstypedagogiczne.pl/kp/article/view/374. Acesso em: 22 lip. 2024.

Abstrakt

Opracowanie poświęcone jest twórczości ilustratorskiej do utworów literackich Janusza Korczaka oraz książkom obrazkowym związanym z życiem J. Korczaka. Zaprezentowano wybór polskich, reprezentatywnych, najpopularniejszych ilustracji dla młodego czytelnika, Dokonując ich syntetycznej analizy formalnej, uwzględniono publikacje ukazujące się od lat międzywojennych aż po czasy współczesne, w których obecna jest książka obrazkowa. Zastosowano opis charakterystyczny dla naukowych badań jakościowych.

https://doi.org/10.19265/kp.2023.1.20.374
pdf

Bibliografia

Bałtyckie spotkania ilustratorów Korczak 2012. Jak mówić o Korczaku dzisiaj – dzieciom i dorosłym (2012). Gdańsk: Nadbałtyckie Centrum Kultury.

Baszewska, M. (2016). Architektura picturebooka. Twórczość Iwony Chmielewskiej. Sztuka Edycji 2, 115–123. DOI: 10.12775/SE.2016.025.

Cackowska M., Dymel-Trzebiatowska H. i Szyłak J. (2017). Książka obrazkowa. Wprowadzenie. Poznań: Instytut Kultury Popularnej.

Boguszewska, A. (2005). Książka dla dzieci w kulturze wizualnej. W: A. Sajdak (red.), Kultura jako fundament wspólnoty edukacyjnej (s. 161–171). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Boguszewska, A. (2013a). Ilustracja i ilustratorzy lektur dla uczniów w młodszym wieku szkolnym w Polsce w latach 1944–1989. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Boguszewska, A. (2013b). Projekty graficzne pozapodręcznikowego wyboru książek zalecanego do edukacji elementarnej w Polsce w latach 1918–1945. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Dauzenroth, E. (2012). Janusz Korczak. Życie dla dzieci. Kraków: Wydawnictwo WAM.

Dunin, J. i Fontner, J. (1982). Przesław Smolik i jego nie zrealizowane wydanie historii ilustracji w Polsce. Studia o Książce, 12.

Falkowska, M. (1989). Kalendarz życia, działalności i twórczości Janusza Korczaka. Warszawa: Instytut Wydawniczy „Nasza Księgarnia”.

Falkowska, M. (1997). Rodowód Janusza Korczaka. Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego, 1.

Fimiak-Chwiłkowska, A. (2021). Kształtowanie wrażliwości estetycznej i historycznej poprzez picturebook na przykładzie „Pamiętnika Blumki” Iwony Chmielewskiej w kontekście polsko-niemieckim. W: A. Stolarczyk-Gembiak i M. Woźnicka (red.), Zbliżenia 6. Badania interdyscyplinarne: rzeczywistość a wyzwania. Poznań, Konin: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie.

Gołaszewska, M. (1984). Zarys estetyki. Problematyka, metody, teorie. Warszawa: PWN.

Homolacs, K. (1925). Kilka uwag ogólnych o książce. Kraków: Muzeum Przemysłowe im. Adjana Baranieckiego w Krakowie.

Józef Tom (1956). (praca zbiorowa, wstęp: J. Białostocki). Warszawa: Sztuka.

Korczak, J. (1986). Pisma wybrane. T. IV. Warszawa: Nasza Księgarnia.

Krassowska, B. i Grefkowicz, A. (oprac.). (1995). Bibliografia literatury dla dzieci i młodzieży. Warszawa: Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy – Biblioteka Główna.

Łobocki, M. (2009). Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych. Kraków: Wydawnictwo „Impuls”.

Migoń, K. (2004). Paul Otlet o bibliologii, książce i dokumencie. W: M. Kocójowa (red.), Przestrzeń informacji i komunikacji społecznej. Zeszyty Naukowe Uniwersytety Jagiellońskiego, Prace z Bibliografii i Informacji Naukowej, nr 10, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Nowicka, M. (2019). Głosy współczesnych dzieci w sprawie Kajtusia Czarodzieja – śladem Korczakowskiego pisarskiego eksperymentu. Problemy Wczesnej Edukacji, 46(3).

Skrzyniarz, R. (2018). Dokumenty źródłem analiz i badań biograficznych w pedagogice. Biografistyka Pedagogiczna, 1. DOI: 10.36578/bp.2018.03.21.

Słownik artystów plastyków. Artyści plastycy Okręgu Warszawskiego ZPAP 1945–1970. Słownik biograficzny (1972). M. Serafińska (kier. red.). Warszawa: Okręg Warszawski ZPAP.

Szuman, S. (1951). Ilustracja dla dzieci i młodzieży. Kraków: Wiedza–Zawód–Kultura.

Wincencjusz-Patyna, A. (2008). Stacja Ilustracja. Polska ilustracja książkowa 1950–1980. Artystyczne kreacje i realizacje. Wrocław: Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego.

Wincencjusz-Patyna, A. (2013). Korczak ilustrowany. Quart, 1(27).

Wołoszyn, S. (1978). Korczak. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo „Wiedza Powszechna”.

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Prawa autorskie (c) 2023 Konteksty Pedagogiczne

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.