Aktywizacja uczniów edukacji wczesnoszkolnej z wykorzystaniem mat do kodowania
pdf

Słowa kluczowe

aktywizacja uczniów
edukacja wczesnoszkolna
aktywność intelektualna
mata do kodowania
klocki konstrukcyjne
rozszerzona rzeczywistość

Jak cytować

GIERLAK, W.; WARCHOŁ, T. Aktywizacja uczniów edukacji wczesnoszkolnej z wykorzystaniem mat do kodowania. Konteksty Pedagogiczne, [S. l.], v. 1, n. 20, p. 133–145, 2023. DOI: 10.19265/kp.2023.1.20.377. Disponível em: https://www.kontekstypedagogiczne.pl/kp/article/view/377. Acesso em: 22 lip. 2024.

Abstrakt

Aktywizacja uczniów jest jednym z najważniejszych aspektów wszystkich poziomów edukacji. Klucz do sukcesu w tym zakresie stanowi właściwie dobrana metoda aktywizująca oraz środki dydaktyczne, które pozwalają zainteresować uczniów i zachęcić ich do działania. Niniejszy artykuł przedstawia propozycje materiałów dydaktycznych, jakie można wykorzystać do aktywizacji uczniów na poziomie edukacji wczesnoszkolnej. Proponowanymi materiałami dydaktycznymi są klocki konstrukcyjne, technologia rozszerzonej rzeczywistości oraz mata do kodowania. Zaproponowano sposób zastosowania podanych środków dydaktycznych oraz wskazano praktyczne przykłady zadań. Wszystkie opisane materiały dydaktyczne mogą być wykorzystywane zarówno w edukacji polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej, jak i w innych rodzajach kształcenia. Jednym z najbardziej popularnych obecnie narzędzi jest mata do kodowania. Atutem tego bardzo prostego środka dydaktycznego jest to, że da się go przygotować samodzielnie lub wspólnie z uczniami. Za jej pomocą można realizować treści kształcenia na różnych poziomach edukacyjnych, a także zachęcać uczniów do nauki w przyjemny, niemal nieświadomy sposób.

https://doi.org/10.19265/kp.2023.1.20.377
pdf

Bibliografia

Barczak, A. (2014). Wykształcenie, aktywność umysłowa i socjalna jako czynniki protekcyjne otępienia. Aktualności Neurologiczne, 14(3), 161–166. DOI: 10.15557/ AN.2014.0018.

Biedrzycka, A. (2014). Znaczenie aktywizowania wyobraźni ucznia w procesie rozwijania działań twórczych a myślenie dywergencyjne. Przegląd Naukowo-Metodyczny Edukacja dla Bezpieczeństwa, 3(24), 155–157.

Ciemcioch, K. (2016). Klocki LEGO – rozwijanie kreatywności uczniów w cyfrowym świecie. Interdyscyplinarne Studia Społeczne, 2, 101–119.

Czaja-Chudyba, I. (2006). Pedagogika zabawy w osobowym i profesjonalnym przygotowaniu do zawodu nauczyciela. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej.

Fechner-Sędzicka, I., Ochmańska, B. i Odrobina, W. (2012). Rozwijanie zainteresowań i zdolności matematycznych uczniów klas I–III szkoły podstawowej. Poradnik dla nauczyciela. Warszawa: Ośrodek Rozwoju Edukacji.

Gierlak, W. (2022). Technologia rozszerzonej rzeczywistości szansą czy zagrożeniem dla nauczania edukacji przyrodniczej. W: W. Walat i T. Warchoł (red.), Zastosowania rozszerzonej rzeczywistości w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Raport z badań zrealizowanych przez studentów z Koła Naukowego „Edukacja bez granic” (s. 77–84). Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

GOV (2021). Laboratoria Przyszłości. Pobrane z: https://www.gov.pl/web/laboratoria [dostęp: 1.03.2022].

Jamrozik, P. (2022). Oddziaływanie rzeczywistości rozszerzonej na wyobraźnię uczniów szkół podstawowych w edukacji przyrodniczej. W: W. Walat i T. Warchoł (red.), Zastosowania rozszerzonej rzeczywistości w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Raport z badań zrealizowanych przez studentów z Koła Naukowego „Edukacja bez granic” (s. 56–65). Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Jitsupa, J., Nilsook, P., Songsom, N., Siriprichayakorn, R. i Yakeaw, Ch. (2022). Early Childhood Imagineering: A Model for Developing Digital Storytelling. International Education Studies, 15(2), 89–101. DOI: 10.5539/ies.v15n2p89.

Konior, J. (2000). Oś liczbowa i jej rola w nauczaniu szkolnym matematyki. Nauczyciel i Szkoła, 2(9), 131–143.

Krzyżewska, J. (1998). Aktywizujące metody i techniki w edukacji wczesnoszkolnej. Suwałki: AU Omega.

Maruszewski, T. (2001). Psychologia poznania. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Matczak, A. (2003). Zarys psychologii rozwoju. Podręcznik dla nauczycieli. Warszawa: Wydawnictwo „Żak”.

Nęcka, E. (2005). Psychologia twórczości. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Strelau, J. (2004). Psychologia ogólna. Tom II. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Śliwa, S. (2016). Aktywność poznawcza jako jeden z elementów profilaktyki pozytywnej we wczesnej edukacji. Czasopismo IPPIS, 2(8), 51–59.

Świć, A. (2019). Kodowanie nie tylko na dywanie, Od aktywności na macie do Scratcha Juniora. Gdańsk: Edusense.

Świć, A. (2021). Obrazki w rymowankach ukryte. Gdańsk: Fundacja Rozwoju Edukacji Cyfrowej.

Warchoł, T. (2015). Rozszerzona rzeczywistość jako nowoczesne techniczno-informatyczne narzędzie dydaktyczne. Kwartalnik Edukacyjny, 4(83), 50–57.

Warchoł, T. (2021). Wybrane rodzaje aktywności uczniów szkoły podstawowej w edukacji pozaformalnej. Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski.

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Prawa autorskie (c) 2023 Konteksty Pedagogiczne

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.